[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Ph.d. Søren Nørby har den 14. maj forsvaret sin Ph.d. med titlen ”Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011” ved SDU i Odense.

I den anledning indbyder Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori ved Forsvarsakademiet til en festforelæsning ved Ph.d. Søren Nørby, der vil præsentere projektet om Flyvevåbnets omstilling siden 1989.

Arrangementet finder sted på Forsvarsakademiet den 4. juni 2018 fra 1400 – 1630, nærmere bestemt i Bygning 75, Auditorium Gram.

Festforelæsningen er åben for alle, men kræver tilmelding, hvilket sker til chje@fak.dk senest 1. juni.

Søren Nørbys afhandling kan downloades her

Dagens program
14.00: Velkomst ved dekan Ole Kværnø
14.05-15.00: Festforelæsning ved Ph.d. Søren Nørby
15.00-15.20: Spørgsmål
15.20-15.30: Lykønskningstale ved Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg
15.30-16.30: Reception