[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Konferencen gennemføres med bidrag fra koncernens egne myndigheder, hvorfor der opfordres til at indgive emner, den enkelte myndighed kan bidrage med. Det kan være i form af et plenumindlæg og/eller en workshop. Emnerne skal dog have en relation til det overordnede konferencetema;

”Uddannelse og Læring i det 21. århundrede”

Forslag til konkrete myndighedsbidrag samt andre ideer, emner etc. kan ind til den 15. august 2018 indgives på hjemmesiden - klik her

De endelige emner/bidrag vil blive meldt ud i uge 36 til de enkelte bidragsydere.

Direkte link til konferencen: http://www.uddannelseskonference.dk/

Tilmelding, sker via konferencens hjemmeside på internettet - klik her - senest den 4. september 2018.

Vi skal gøre opmærksom på, at der er begrænset antal pladser. Det kan derfor blive nødvendigt at prioritere deltagere. Myndigheder med mange tilmeldte vil blive kontaktet herom.

Spørgsmål til konferencen bedes rettet til Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet:

FAK-U-DP06, AFDLD Marianne S.Ø.K. Petersen, tlf.: 2555 2028