[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det overordnede formål med Forsvarets Uddannelsespris er at sætte fokus på en af de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern.

Fra i år er det Forsvarets Uddannelsespris, det er en væsentlig forskel, idet du nu kan indstille undervisere under hele Forsvarsministeriets koncern. 

Kender du en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe,
et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern,
der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende, så indstil
ham, hende, dem eller projektet til; ”FORSVARETS UDDANNELSESPRIS 2018”.

INDSTILLINGSKRITERIER
Prisen tildeles efter et eller flere af følgende kriterier:

1. Har bidraget til at indfange og udvikle nye talenter indenfor uddannelsen/-området.
2. Har demonstreret udviklingsorientering i forhold til uddannelsernes videngrundlag, fx gennem debat, praksisforskning eller dokumentation.
3. Har bidraget til at fremme innovation i et undervisnings- og/eller uddannelsesmiljø eller selve uddannelsen.
4. Har reflekteret kritisk over eget og andres lærervirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
5. Har haft speciel positiv indvirkning på gennemførelsen eller tilblivelsen af en uddannelse eller undervisningsforløb.
6. Har udgivet skriftlige bidrag til udvikling af forsvarets uddannelser og undervisning.
7. Har bistået kolleger eller enheder med særlig ekspertise, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.

Den/de indstillede skal leve op til minimum et eller gerne flere af ovennævnte indstillingskriterier – online indstillingsskema findes her - KLIK her - SENEST D. 20 AUGUST 2018.

Forsvarets Uddannelsespris vil blive overrakt på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference d. 2.-3. oktober.

Dommerkomité 2018

Dommerkomiteen er udpeget af Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret (NG PF) og består af følgende medlemmer;

Forsvarsakademiet, Uddannelsesafdelingen, Sektion for Pædagogik og Didaktik, SPKONS Martin Hans Jensen

Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militærfysisk Træning, MJ Steffen Møller , Chef for Militær Fysisk Uddannelsessektion, Master i informations-, kommunikationsteknologi og læring

Hjemmeværnsskolen, Studie- og Udviklingssektionen, AFDLD Pia Kristine Hjort, Pædagogisk konsulent og sagsbehandler

Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben, Uddannelseselementet, Uddannelses- og evalueringssektionen, Fuldmægtig, sagbehandler Anders Worm Møller

Hærens Sergentskole, uddannelseschef, kaptajn Henrik W. Lykke


Forsvaret har indstiftet prisen i samarbejde med Netværksgruppe Pædagogik i
Forsvaret, under Forsvarschefens Uddannelsesforum.