[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I dag ved vi om uddannelse, at optimal læring opnås i et samspil mellem uddannelse, daglig træning og erfaring. Det har vist os, at vi har uddannet for meget for tidligt, fordi man ikke har haft tid eller mulighed for at bringe allerede erhvervede erfaringer i spil. Det er blandt andet noget af det, der justeres på nu. 

Alle uddannelser i Forsvaret bliver nu del af et fagligt fællesskab med fokus på en styrket militærfaglighed.

Det betyder, at

  • Forsvarets uddannelser får cheffokus og kortere op til Forsvarets øverste ledelse (FØL), da det er FAK ansvar at styre og udvikle uddannelsesområdet inden for Forsvaret på vegne af Forsvarschefen, med hensyn til udvikling i Forsvaret og aftagers behov.
  • Uddannelserne i Forsvaret bliver kvalitetssikret gennem et fokus på didaktik og pædagogik, hvilket styrker fagligheden – både for underviseren og eleven. 
  • De ansvarlige for uddannelserne i Forsvaret får ansvar/mulighed for at udvikle nye læringsprincipper i Forsvaret og dermed præge fremtidens soldater.
  • Den operative enhed, kernevirksomheden i Forsvaret, kommer i fokus
  • Der oprettes en ny, koncernfælles kursusadministration, så praksis standardiseres og gennemføres smartere for brugeren gennem digitaliserede selvbetjeningsløsninger.