[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

FMI vil stå for opdatering af reglementerne i ICEcore, så det altid er den seneste version der findes her.

Der er alene tale om reglementer med klassifikationsgraden "Ikke Klassificeret".

For at få adgang til reglementerne, kræver det et login til ICEcore. Skulle du ikke have et sådan, så kan du oprette en FELS Supportsag hvor du beder om at få oprettet en konto med henblik på adgang til reglementerne.

FMI oplyser at den nuværende adgang til reglementerne, via deres FTP-server, vil blive fjernet primo april 2018.

Claus B. Hartvig/SSG FAK-U-DL