[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dette første modul er under udvikling p.t. og vil være i luften fra den 1. marts 2018. Det kan genbruges hvis man vil have flere uddannelser.

Den modulopbyggede uddannelse består af 5 uddannelser med tilhørende Q, der opfylder hver sit formål. Uddannelsesmatrixen med uddannelser (kolonner) er vist i skemaet, som du kan downloade på nedenstående link.

DOWNLOAD SKEMA

FU-uddannelserne gennemføres i ATutor på FELS – både internet og FIIN – og kan findes i uddannelseskataloget. Når du har tilmeldt dig kurset i ATutor, kan du umiddelbart gå i gang.

Bemærk at FU-udvikleruddannelsen kræver at du skal gennemgå ”Analysemodellen til brug af FU” og ”Projektledelse af FU” umiddelbart før du begynder på tilstedeværelseskurset ATutor LCMS. På disse to FU moduler vil der være både FU og afleveringsopgaver – og du skal regne med at det tager ca. en arbejdsdag.

Husk at blive tilmeldt i Arrangementsstyring (DeMars kode: EGPÆD…), når du vil gennemføre tilstedeværelseskurserne (TU).