[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Under besøget stiftede Forsvarsministeren kendskab med dele af Forsvarsakademiets virksomhed, men fokus var i særdeleshed på vores kadetter. Forsvarsministeren mødte således sprogofficerskadetter under forevisning af Forsvarets Sprogskole, samt samlet møde med kadetter fra Søværnets Officersskole, Hærens Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole. Derudover besøgte ministeren de studerende på Master i militære Studier, hvor han havde fornøjelsen af at overvære, at de studerende fremlagde i plenum.

Afslutningsvist havde Forsvarsministeren bedt om mulighed for at adressere hele Forsvarsakademiet. Så for en tætpakket – og meget varm – gymnastiksal, delte ministeren tankerne bag forsvarsaftalen. Det var et åbenhjertigt og interessant oplæg direkte fra hovedmanden.

Chefen for Forsvarsakademiet vil gerne benytte muligheden for at takke alle, der har bidraget til at gøre besøget en succes. De fire skoler og Master i Militære Studier skal have en særlig tak for at stille velvillige og velforberedte kadetter og studerende til ministerens rådighed.