[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Fokus for forummet var sikkerhedstrusler og militært samarbejde i Østersøen fra et maritimt perspektiv, med særligt fokus på C2 og informationsdeling samt måder at optimere disse. Flådechefer, admiraler og højtstående embedsmænd fra 13 forskellige lande og NATOs Maritime Command (MARCOM) samledes over to dage på Svanemøllen Kaserne for at diskutere udfordringer forbundet med trusselsbilledet i Østersøen.

Formålet med forummet var at højne den fælles forståelse for de trusler, som Vesten står overfor i regionen samt de muligheder særligt NATO har for at agere og samarbejde i regionen: "Our goal in co-hosting these forums is twofold.  First, we seek to strengthen and deepen the bonds among our allies and partners," udtalte viceadmiral James Malloy (Deputy Chief of Naval Operations for Operations, Plans and Strategy (N3/N5)) i sin velkomst til deltagerne. "Our second goal is to reach a shared understanding of strategic challenges that face allied and partner nations and how these are manifest in the maritime domain, in order to identify and advance collaborative solutions."

Hovedtaleren Vice Admiral Lisa Franchetti, Commander, US Navy Sixth Fleet i Napoli, Italien, understregede i sin tale vigtigheden af samarbejde og koordination i et dynamisk operativt teater i den Baltiske region. Derefter gav forskellige eksperter en række oplæg med fokus på regionale perspektiver på truslen med det formål at etablere en fælles forståelse af udfordringerne blandt deltagerne. På dag to deltog de inviterede aktivt i en Table Top Exercise (TTX) faciliteret af US Naval War College.

Det fremgik i løbet af de to dage, at forskellige perspektiver i høj grad eksisterer både blandt landene og blandt henholdsvis de militære og civile deltagere. Hermed blev vigtigheden af at italesætte udfordringer og forskelligheder understreget.

Umiddelbart inden forummet var viceadmiral Malloy på besøg hos chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg. I den forbindelse blev der udvekslet skjolde og viceadmiral Malloy takkede for Forsvarsakademiets velvilje til at støtte op om forummet.

Tidligere har forummet været afholdt i Honolulu, Hawaii (2015) og ved US Naval Forces Europe Command i Napoli, Italien (2016). I 2018 var første gang amerikanerne afholdt forummet med en international partner som co-host.