[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forskningsrapporten for 2017 giver et overblik over den udvikling, som forsknings- og udviklingsmiljøet har gennemgået i det forgangne år på Forsvarsakademiet.

I rapporten præsenteres vores mål, ambitioner samt opnåede resultater. Endvidere indeholder rapporten input fra de fem institutter: Institut for Militære Operationer (IMO), Institut for Militærhistorie og Krigsteori (IMK), Institut for Sprog og Kultur (ISK), Institut for Ledelse og Organisation (ILO) og Institut for Strategi (IFS), foruden Forskerservice/Forsvarets Bibliotekscenter (FBC) og Kommunikation
(KOM).

Nogle af fokusområderne i 2017 har været formulere vores Forsknings-
og udviklingsstrategi for perioden 2018-2022 samt at forfatte nogle konkrete krav til vores udviklingsarbejde. Ved at opstille disse krav, kan vi tilpasset udviklingsbegrebet til den militære profession og kvalificerer vores projekter, således at vi sikrer, at vi løser opgaver, der er relevante for den militære profession og uddannelse.

Læs mere her:
http://www.fak.dk/forskning/for-forskere/Documents/Forskningsrapport%202017%202.pdf