[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Projektet, som Liselotte har modtaget bevillingen til, består i en undersøgelse af Kinas maritime økonomiske, strategiske og institutionelle engagement i Arktis og Østersø regionerne samt de kommercielle og geopolitiske konsekvenser af Kinas positionering som en nærarktisk stat.

Den 26. januar 2018 offentliggjorde Kina planer om en polar silkevej i sin hvidbog om Kinas Arktis politik. Den polare silkevej forbinder Kinas tilstedeværelse i Danmark og Grønlands nærområde med landets globale ambitioner om at skabe økonomisk vækst og udvikling ved hjælp af infrastruktur og kommunikationsnetværk der binder verdens regioner sammen. Planerne har til formål at bidrage til Kinas økonomiske vækst, og de indebærer en permanent kinesisk tilstedeværelse af overvejende økonomisk karakter med en tilhørende strategisk og institutionel tilstedeværelse. Arktis er det geografiske omdrejningspunkt for Kinas engagement i tilstødende regioner. Kinas øgede tilstedeværelse overalt på kloden, herunder i Østersøen, viser, at Kina er en global økonomisk og strategisk magt, der øver indflydelse selv i perifere have i Danmarks maritime nærområde.

Projektet udmøntes i en international forskningsartikel og en kronik, der offentliggøres i et førende tidskrift i USA og i en toneangivende international avis.

Du kan læse mere om projektet ”Kinas maritime ambitioner i Arktis og Østersøen” her