[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Søren Nørby, der er ansat som underviser og forsker ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori, skal fremover ”varetage opgaver som formidler af Søværnets historiske begivenheder og betydning af Søværnets traditioner i et nutidigt perspektiv samt varetage opgaver såsom dokumentere søværnsmæssige begivenheder,” som det hedder i stillingsbetegnelsen.

”Fremadrettet er det mig, som Søværnet og civile ringer til, hvis de har et spørgsmål om flådens historie,” forklarer Søren Nørby, der sideløbende med den nye stilling fortsat vil undervise kadetter i søkrigshistorie på Forsvarsakademiet.

Som historisk konsulent får Søren Nørby desuden til opgave at bidrage til et øget samarbejdet mellem Forsvarsakademiet og de operative enheder, fortæller han. Samtidig skal han bistå både Værnsfælles Forsvarskommando og Marinestaben, hvis de har spørgsmål til Søværnets historie.

De fleste med en interesse i Søværnet vil vide, at Søren Nørby er særdeles velbevandret i emnet. Siden 1999 har han markeret sig som en af landets førende eksperter. Til dato er det blevet til femten bøger om flådens historie, og som Søren Nørby bemærker med et smil, giver den nye stilling måske endda mulighed for at skrive sig ind i den:
”Hvis vi en dag skal have ubåde igen, er det mig, de spørger om forslag til navnene.”