[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Antologien "Om læring og indsigt fra Krig" er kulminationen på et arbejde der blev påbegyndt i 2011 af daværende Center for Militærhistorie, nuværende Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori. Formålet med dette arbejde var et erkendt behov for at forsøge at forbedre evnen til læring af egne og andres erfaringer.

Mandag den 5. marts 2018 kl. 13-17
Auditoriet på Forsvarets Sprogskole;
Svanemøllens Kaserne, Bygning 75

Program

1300: Velkomst

1305-1530: Seminaret
Ordstyrer: generalløjtnant Kjeld Hillingsøe)

1305:
Professor Gunnar Åselius fra Försvarshögskolan i Stockholm indleder med den generelle foreläsning om "Forventningerne om den fremtidige krig i historisk belysning"

1350-1530:
3 x 20-25 minutters indlæg om perioders forventninger og evt. realiteten.
Jeppe Plenge Trautner om forventningerne i Danmark 1994 til 2014.
Michael H Clemmesen om skiftende danske forventninger 1948 til 1989.
Oberstløitnant Harald Høiback fra Forsvarets Stabsskole i Oslo om norske forventninger fra 1936 til 1940.

1530-1700: Præsentationen af FAK-IMK-Antologien ”Læring og indsigt fra krig”
Indleder og ordstyrer: Chefen for Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori Niels Bo Poulsen
Korte indlæg af repræsentant fra Forsvarsakademiet og af kommissionens præsident fulgt af reception.

Deltagelse er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort). For andre deltagere: 100 kr. – MobilePay (24241654) eller kontant på seminaret.