[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Kommandooverdragelsen blev fejret på behørig vis med en gæsteforelæsning, en militærparade og reception med deltagelse på dagen af HKH Kronprinsen og HKH Prins Joachim.

Arrangementet startede med en gæsteforelæsning ved Dr. Joan Johnson-Freese, der er professor i nationalsikkerhed og underviser på Naval War College. Hun talte om, hvordan den akademiske og den militære verden kan styrke hinanden og citerede i den sammenhæng Thucydides ord; “the society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools.”

Derefter var der en militær parade med staben på Forsvarsakademiet, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarets Sprogskole og civilt ansatte, overværet af HKH Kronprinsen, forsvarschef Bjørn Bisserup, inviterede gæster på dagen og naturligvis dagens to hovedpersoner. Her var der taler fra Forsvarschefen og både den aftrædende og tiltrædende chef for Forsvarsakademiet, samt den formelle kommandooverdragelse.

Forsvarschef Bjørn Bisserup gav blandt andet disse ord med på vejen til Nils Wang: ”Din vision har været klar fra starten. Og du har forfulgt den. Du har udviklet Forsvarsakademiet til at være en moderne og attraktiv uddannelsesinstitution, som relaterer sig til omverden og har fat i de unge. Din Campus-tankegang er et eksempel herpå.”

Henrik Ryberg fik for sin del en fin anbefaling med fra Forsvarschefen med ordene: ”Jeg er overbevist om, at Forsvarsakademiet under din ledelse vil fortsætte udviklingen og konsolidere det arbejde og de tanker, som du selv har været en af arkitekterne bag.”

Dagen sluttede af med en reception hvor HKH Prins Joachim også deltog. Her modtog Nils Wang blandt mange andre gaver en ’militær universitetshat’ i folkegave fra hans kolleger på hele Forsvarsakademiet. Hatten er løbende blevet brugt af Nils Wang som eksempel på udviklingen af officersuddannelserne på Forsvarsakademiet, som han har været primus motor på.

Vi ønsker Nils Wang god vind på rejsen i sit nye job, og byder Henrik Ryberg hjerteligt velkommen!