[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Centre for Risk Management and Societal Safety (SEROS) er et tværdisciplinært center, der forsker i krisestyring og samfundssikkerhed. Anja skal bidrage til at styrke centrets internationale forskningsprofil, ligesom hun vil få en nøglerolle i centrets rådgivning af den norske regerings Board of Societal Safety and Emergency Management hvad angår forebyggelse af voldelig ekstremisme.

Det nye samarbejde med Universitetet i Stavanger skal bidrage til at styrke Forsvarsakademiets forskning i hybride, grænseoverskridende trusler yderligere, ligesom Forsvarsakademiet, i lyset af det seneste forsvarsforligs markante fokus på Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed, kan drage nytte af SEROS's stærke profil på forskning i krisestyring og samfundssikkerhed.

Udnævnelsen understreger Forsvarsakademiets succes med at etablere sig som et internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø. Forsvarsakademiet indgår i forvejen i et lignende samarbejde med Center for War Studies ved Syddansk Universitet, hvor Peter Viggo Jakobsen er ansat som Professor II.