[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Moderniseringsstyrelsen har af sikkerhedshensyn nulstillet alle passwords i en række af de fællesstatslige administrative systemer, herunder i CAMPUS.

Moderniseringsstyrelsen beklager de gener, dette må medføre for sine kunder.

Du kan få yderligere oplysninger og følge driftsstatus på de fællesstatslige administrative systemer her: https://modst.dk/systemer/driftstatus/

Ved log-on bedes I og jeres brugere derfor benytte funktionen ”Få et nyt password”.