[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Uddannelsen gør dig i stand til at fungere som lærer via et online synkron fjernundervisningsprogram, dvs. et system der minder om VTC, men indeholder pædagogiske hjælpemidler til undervisningsbrug.

Uddannelsen gør dig i stand til at fungere som lærer via et online synkron fjernundervisningsprogram, dvs. et system der minder om VTC, men indeholder pædagogiske hjælpemidler til undervisningsbrug.

Det gennemføres to gange årligt. Næste gang er 21-23. november 2017 i Fredericia.

Modulet Synkrone Værktøjer (DeMars: EGPÆDFUSYN), som er en del af ”Online Synkron Lærer”, foregår i ICEcore og er opbygget i tre dele:
  1. En forudsætningsdel med teori på FELS (varighed 1-2 timer), og deltagelse i en online synkron lektion den 16. november fra 1300- 1400.
  2. En tilstedeværelsesdel i Fredericia den 21-22. november (fra 12-12) med teori, praktik og debat.
  3. En Fjernundervisningsdel med projektarbejde, hvor du bl.a. forbereder og afholder din egen online synkrone lektion (af 15 min. varighed). Det foregår den 22-23. november.


Online Synkron Lærer moduler:

  • Introduktion til Fjernundervisning
  • Grundlæggende Fjernundervisning
  • Synkrone værktøjer

For nærmere oplysninger eller praktiske forhold, kontakt Center for Fjernundervisning på FAK. POC er MJ Claus Christiansen 72817232 eller FIIN: FAK-CFU-02.