[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den 20. september var der i Folketingets Forsvarsudvalg høring om Danmarks sømilitære udfordringer i Østersøen med særlig fokus på ubåde.

Høringen på Christiansborg blev optaget og kan ses ved at klikke her   

Til høringen var der både oplæg fra forsker Søren Nørby og Kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet Nils Wang. Se programmet for høringen her:  


Folketingets Forsvarsudvalg
Høring om Danmarks sømilitære udfordringer i Østersøen med særlig fokus på ubåde

Onsdag 20. september 2017 kl. 9.30 – 13.40, Landstingssalen på Christiansborg.

09.30 Velkomst – ved formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (KF)

09.35-11.30 Del I - Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser i Østersøområdet

09.35 Regeringens overordnede syn på Forsvarets rolle – ved Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)

09.50 Danmarks strategiske interesser i Østersøområdet – ved kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet (FAK)
 Trusselsbilledet i Østersøen
 Forsvarets rolle i Østersøområdet
 NATO’s rolle i Østersøområdet
 Muligheder for forsvars- og sikkerhedssamarbejde i Østersøområdet

11.00 Spørgsmål fra Forsvarsudvalgets medlemmer 11.30 Pause (30 min., sandwich og vand i området foran Landstingssalen) 12.00-13.40 Del II - Perspektiver ved anvendelse af ubåde i det danske søværn

12.00 Dansk-tysk forsvars- og sikkerhedssamarbejde i Østersøen – ved flotilleadmiral Ulrich Reineke fra den tyske marine (engelsksproget indlæg)
 Fokus på det tyske ubådsvåben, herunder i en NATO kontekst

12.20 Baggrunden for ubådsvåbnets afskaffelse i Danmark i 2004. Ubådens raison d’être i global og regional sammenhæng og relevansen ved at råde over ubåde i Østersøen - ved orlogshistoriker, redaktør Hans Christian Bjerg, Søe-Lieutenant-Selskabet

12.40 Til hvad, hvordan, hvilke typer og af hvem anvendes ubåde i dag? - ved Søren Nørby, Institut for Militærhistorie og Krigsteori ved Forsvarsakademiet (FAK)
 Hvad bruges ubåde til i dag og er de et relevant våben i Østersøen og øvrige danske farvande?
 Hvilke af Danmarks nabolande råder over ubåde og hvilke hovedtyper af ubåde findes der?
 Hvad koster ubåde?
 Hvad er risikoen for et land, der ikke råder over ubåde, hvordan forsvarer
man sig bedst mod ubåde og hvordan kan man forsvare sig mod ubåde, når man ikke selv råder over dem?

13.00 Spørgsmål fra Forsvarsudvalgets medlemmer 13.30 Afrunding – ved formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (KF)  Folketingets