[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet afholdt d.  26.-27. oktober 2016 et internationalt seminar med titlen “Mutual Trust Building and Reconciliation in Afghanistan, Pakistan, and Beyond”. Seminaret bestod af deltagere fra både Afghanistan, Pakistan og Danmark, og var arrangeret med henblik på at identificere tillidsopbyggende tiltag som kan bidrage til at forbedre forholdet mellem Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region.

Seminaret var en del af det danske freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan og Pakistan, hvor FAK har en koordinerende rolle i forhold til at bygge bro mellem forskere, officerer og embedsmænd på begge sider af grænsen. Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region står i dag overfor stadigt voksende sikkerhedspolitiske udfordringer, og en forbedring af samarbejdet er en nødvendighed for at skabe fremadrettet og bæredygtig regional stabilitet.

På baggrund af dette seminar har David Vestenskov, som er konsulent ved Institut for Militære Operationer, udarbejdet en rapport med titlen ”Igniting Paths of Reconciliation between Afghanistan and Pakistan”. Rapporten stiller skarpt på sikkerhedssituationen i Pakistan og Afghanistan, og pointerer hvilke mulige tiltag, der kan forbedre samarbejdet mellem de to lande. Rapporten kan med fordel læses af eksperter, diplomater, politikere, officerer og personer med en generel interesse for regionen. Rapporten giver et overblik over identificerede områder, hvor der er muligheder for at danne fælles politisk grundlag for øget samarbejde mellem de regionale aktører.

Seminaret på FAK var samtidig en forløber for konferencen ”Carving out a Vision for a Brighter Tomorrow - Addressing Challenges & Opportunities for Enhanced Regional Cooperation”, der blev afholdt i et samarbejde mellem FAK og det pakistanske National Defence University (NDU). Denne konference var den tredje fælles konference mellem NDU og FAK, og fandt sted i Islambad i februar 2017. Rapporten fra denne konference er under udarbejdelse og forventes at blive publiceret i løbet af tredje kvartal 2017.