[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I oversigten kan du se, hvilke forskningsprojekter Forsvarsakademiets (FAK) institutter vil beskæftige sig med i 2017. Med denne oversigt illustreres FAK’s diversitet i forskningen, samt hvordan FAK’s unikke adgang til empiri kommer i spil i forsknings- og udviklingsprojekter.

Projektplanerne har til hensigt at styrke det interne kendskab til forskningsplaner på tværs af FAK institutter samt fordre samarbejde internt såvel som eksternt om konkrete projekter. Dermed kan projektoversigten fungere som oplæg til fremtidige tværinstitutionelle samarbejder.

Projektoversigten viser både igangværende projekter, der fortsætter ind i 2017 og projekter med opstart i 2017. Hvor det er muligt, viser oversigten informationer om forventede publikationer, deltagere i projekterne og tidsrammen for projektet. 

Find projektplanerne for forskning her

Der tages forbehold for evt. ændringer.