[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Du kommer til at indgå i et levende forskningsmiljø, hvor vi underviser danske og udenlandske officerer i hvordan krigsteori og militærhistorie kan bidrage til deres professionelle udvikling og opgaveløftning.

Vores praktikforløb er designet til at give dig et bredt kendskab til instituttets opgaver og til at udvikle dig fagligt, således at du både får deltaget i vores forskning, undervisning og administrative opgaver. Derfor kommer du til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af  seminarer,  konferencer eller andre større begivenheder.

Du vil  ud fra en vurdering af din specifikke din faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet en eller flere af vores ansatte med henblik på at deltage i deres undervisningsplanlægning og –gennemførelse, samt for at stå i ”mesterlære” som forsker. Vores aktiviteter i foråret 2018 kommer blandt andet til at omfatte flyvevåbenets omstilling efter den kolde krig, militær erfaringsudnyttelse og doktrinudvikling, Ruslands brug af militær magt, danske og nordiske styrker på Balkan i 1990’erne, samt krigsførelse i bebyggede områder og megacities.

Du skal kunne starte senest 1.2. 2018 og praktikken løber til ultimo juni 2018.

Vi tilbyder:

 • Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
 • Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
 • Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
 • Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt
 • Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
 • Egen arbejdsplads med adgang til forsvarets bibliotek.
 • Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.


Vi ønsker ansøgere, der:

 • Er interesserede i militærhistorie og krigsteorier.
 • Har gennemført mindst tre år af deres uddannelsesforløb på en relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse.
 • Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer.


Om Institut for Militærhistorie og Krigsteori

 • Institut for Militærhistorie og Krigsteori er et tværfagligt miljø, hvor officerer og civile forskere samarbejder om at forske og undervise i krig ud fra krigsteoretiske og historiske tilgange.  Vores forskning kredser om følgende kerneområder:
 • Dansk militærhistorie og dansk militær tænkning med særligt fokus på det danske forsvar siden 1945.
 • Krigsførelsens historie siden 1800 og særligt siden 1939 med geografisk fokus på det euro-atlantiske domæne.
 • Anvendelsen af klassisk krigsteori på nutidige og fremtidige konflikter med særlig interesse i brugen heraf ved planlægning af militære indsatser og udvikling af doktriner.

Se en oversigt over instituttets forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase. http://pure.fak.dk/portal/

Vi har stor erfaring med praktikanter og har som regel to praktikanter per semester. Det vil også gælde forårssemesteret 2018.


Kontakt og ansøgning
For mere information om Forsvarsakademiet og IMK se Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte institutchef Niels Bo Poulsen på nipo@fak.dk eller pr. telefon på 41329870.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til institutchef Niels Bo Poulsen på nipo@fak.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 23. oktober kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt i uge 44.