[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I dag handler strategisk kommunikation i høj grad om strategisk tænkning i forhold til hvordan kommunikation, integreret i al strategiformulering og organisatoriske praksis, kan understøtte ens strategiske målsætninger, omdømme og legitimitet. Dette research paper ser derfor på udviklingstendenser inden for strategisk kommunikation og særlig på hvad der gør kommunikation strategisk og hvilken rolle kernefortællinger og ledelse spiller, samt ikke mindst hvad dette kan betyde for Forsvarets fremtidige udvikling af strategisk kommunikation.

Dette Research Paper ser på udviklingstendenser inden for strategisk kommunikation over det sidste halve årti. Der er fokus på fire forskellige faktorer: Hvad er strategisk kommunikation? Hvad gør kommunikation strategisk? Hvilken rolle spiller kernefortællinger i strategisk kommunikation? Og hvilken rolle spiller strategisk kommunikation i strategiformulering samt i chefers og lederes roller? Research paperet undersøger disse spørgsmål ved at analysere udviklingstendenserne i henholdsvis nyere akademisk litteratur, inden for NATO samt i den civile forretningsverden. Sidstnævnte gøres ved at se på, hvordan kommunikationsbureauer rådgiver om de fire faktorer. Slutteligt ser research paperet på, hvordan Forsvaret kan drage nytte af disse udviklingstendenser i sin videreudvikling og anvendelse af strategisk kommunikation.

Læs "Strategisk kommunikation - et spørgsmål om legitimitet" her >>>