[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Danmark oplever et stigende antal cyberangreb rettet mod både enkeltpersoner, virksomheder og statens vitale infrastruktur. De seneste år er der derfor taget en række initiativer, der skal kunne forsvare den danske digital infrastruktur mod angreb, men som også skal kunne gennemføre militære angreb på en fjendtlig aktørs digitale infrastruktur. Dorthe Bach Nyemann fra Institut fra Strategi på Forsvarsakademiet fokuserer i briefet "Hvad er rammerne for et lovligt cyberforsvar?" på de folkeretlige udfordringer, som cyberangreb og modangreb afføder. Briefet tager udgangspunkt i adfærd og retsopfattelse i cyberspace.

I briefet peger Dorthe Bach Nyemann på en udvikling i statspraksis, der vil betyde øgede muligheder for lovlige modsvar i forhold til væbnede angreb i cyberspace. Dette skyldes en forventning om, at stater fremover vil sænke tærsklen for, hvornår en aktivitet i cyberspace opfattes som et væbnet angreb. Det kan give stater bedre handlerum til at modsvare destruktion af digitale værdier, infrastruktur og data, men samtidig er det også en seriøs udfordring for staters beskyttelse mod magtanvendelse.Læs hele briefet her