[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Der har inden for de seneste år været et stort fokus på begrebet militær ledelse som et unikt begreb, der undervises i på Forsvarets skoler. I et nyt brief af major Jakob Barfod undersøger han forskellige betydninger af begrebet militær ledelse og udforsker, hvad militær ledelse indebærer i praksis – primært i en dansk kontekst.
 
”Militær ledelse er en diffus størrelse og er på mange punkter meget lig andre former for ledelse. Men militær ledelse i militær praksis adskiller sig fra andre typer af ledelse, ved at ledelsesformen skal forholde sig til bl.a. typen af opgaver og de ekstreme forhold de bliver udført under” siger Jakob Rømer Barfod.
 
Begrebet militær ledelse har ifølge Jakob Barfod  udviklet sig over tid. I briefet diskuterer han bl.a., hvordan begrebet militær ledelse konstrueres i dag, og hvordan det er blevet konstrueret og udlevet i praksis historisk. Samtidig understreger Jakob Rømer Barfod i briefet, hvorfor det til stadighed er vigtigt at forske og undervise i militær ledelse med henblik på at klæde nye militære ledere på til at forstå mangfoldigheden af militær ledelse og praksis.

Læs hele briefet her