[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I 2016 gennemførte Forsvarsakademiet en konference, hvor nordiske forskere og beslutningstagere diskuterede, hvor nordisk forsvarssamarbejde står i dag, og hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden. Det er denne fælles nordiske konference, der ligger til grund for den nye rapport fra Forsvarsakademiet, "Nordisk forsvarssamarbejde - vilkår og muligheder". Rapporten giver et indblik i, hvad der blev diskuteret på konferencen.

Konferencen var bygget op omkring tre nordiske forskeres oplæg, der under overskrifterne Norden i verden, i nærområdet og i hverdagen analyserede vilkårene for nordisk forsvarssamarbejde, og hvordan det samarbejde kan udvikles. Hvert oplæg blev fulgt af en debat, hvor politikere og forskere havde mulighed for at gå i dybden med emnerne.

Læs rapporten "Nordisk forsvarssamarbejde" her