[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet og Pakistans National University of Sciences and Technology (NUST) afholdte ultimo 2016 en konference i Islamabad med titlen “Peace, Growth and Empowerment: Promoting Regional Connectivity”. Konferencen var arrangeret med henblik på at identificere tiltag, som kan forbedre det samarbejdet mellem Afghanistan, Pakistan og i regionen generelt på områder som sikkerhed, forskning og handel for derigennem bidrage til tillidsopbygning og stabilisering.

Konferencen var en del af det danske freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan og Pakistan, hvor FAK har en implementerende rolle, som facilitator for projekter mellem forskere, officerer og embedsmænd fra de to lande. Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region står i dag overfor stadig voksende sikkerhedspolitiske udfordringer, og et større fokus på økonomi og handel kunne bane vejen for større tillid mellem de to parter, hvilket på sigt er nødvendigt for at styrke samarbejdet.

På baggrund af konferencen har FAK og NUST i samarbejde udarbejdet rapporten ”Approaching Regional Coherence - Promoting Security Cooperation and Economic Connectivity in South Asia”. Rapporten fremhæver flere innovative forslag, som kombinerer samarbejde om sikkerhed og økonomi, og endvidere præsenteres et overblik over de samarbejdsmuligheder, der allerede eksisterer samt de si
kkerhedspolitiske udfordringer, der forhindrer et samarbejde på nuværende tidspunkt mellem de regionale aktører.

Rapporten kan med fordel læses af eksperter, diplomater, politikere, officerer med særlig interesse for udviklingen i Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region.