[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Rikke Haugegaard fra Forsvarsakademiet beskriver i rapporten "African Peacekeepers in Mali", sammen med Peter Albrecht og Signe Marie Cold-Ravnkilde, forskelle og uligheder mellem de europæiske styrker og afrikanske styrker ved FN-missionen i Mali(MINUSMA). 

De afrikanske og europæiske styrker ved MINUSMA arbejder under forskellige forhold i form af typer af missioner, adgang til udstyr og støtte fra deres respektive regeringer. Uligheden afspejler sig i tabstallet, hvor 91 ud af 109 dræbte ved MINUSMA er fra et afrikansk land. Disse forskelle og uligheder vanskeliggør koordination og samarbejde ved MINUSMA, hvilket har bidraget til en fragmenteret indsats. På baggrund af rapporten kommer forfatterne med elleve anbefalinger, der kan styrke MINUSMA.

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Forsvarsakademiet, og rapporten bygger på feltarbejde i Mali.

Du kan læse rapporten på DIIS' hjemmeside