[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Nu ligger den nye Forsknings- og Udviklingsstrategi klar. Den er gældende for perioden 2018-2022, og den er en videreførsel af den eksisterende Forskningsstrategi. Den nye strategi indeholder dog også krav og rammer for udviklingsarbejdet i forhold til FAK videngrundlag. Strategien styrer efter den nye stillingsstruktur på FAK.
Af andre nyheder kan nævnes et værdisæt for uafhængighed, synlighed, anvendelsesorientering og kvalitet.

Strategien findes her