[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Kulturanalyse har igennem det seneste årti været genstand for vestlige militære styrkers planlægning og gennemførelse af internationale operationer, og anses som et værktøj, der – på samme vis som kinetiske virkemidler –  kan tilsikre den militære opgaveløsning i tidens krigs- og konfliktscenarier. I rapporten argumenteres der for, at der er behov for et kulturelt paradigmeskifte og for udvikling af militære kulturanalytiske kapaciteter, såfremt anvendelsen af kultur skal have de tilsigtede effekter. Dette paradigmeskifte bør inkludere en bevægelse fra kortlægning af, hvad kultur er til en skærpet forståelse af, hvad kultur gør. Denne tilgang implicerer et kulturelt dobbeltblik, der ikke blot adresserer ’lokal’ kultur i missionsområder, men også hvordan egne styrker påvirker og påvirkes af kulturelle dynamikker i missionsområder. Som afsæt for dette paradigmeskifte lanceres et metodisk analyseværktøj, der kan kvalificere militære chefers og stabes integration af kultur i planlægningen af stabiliseringsoperationer.

Læs rapporten her:

http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Navigation-i-ukendt-farvand.aspx