[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Er FN i dets multinationale sammensætning i stand til at bidrage til at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår fra terrortrusler og fra divergerende opfattelser af fundamentale spilleregler i FN systemet som fx FN-pagten og Havretskonventionen. Hvad er FN's rolle i håndteringen af en verdensorden i forandring. Det diskuterer fire officerer fra Forsvaret i Danmark og fire officerer fra Kinas Academy of Military Science ved en konference på Forsvarsakademiet. Officererne præsenterer deres synspunkter på emner som fx: FN-operationer i Mali; kinesisk og dansk terror-bekæmpelse; anti-terroroperationer som en integreret del af FN; den rolle som rules of engagement og tillidsskabende foranstaltninger spiller i at fremme fred og stabilitet i Det Sydkinesiske Hav og i Østersøen; og Tyrkiets rolle i at imødegå anti-terroroperationer og ordensskabelse i dets nærområde.

Academy of Military Science (AMS) er Kinas primære militærstrategiske forskningsinstitution. AMS rådgiver Central Military Commission, der har præsident Xi Jinping som formand, om det kinesiske forsvars rolle i implementeringen af Kinas forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik. AMS spiller en hovedrolle i udgivelsen af Kinas forsvarshvidbøger. Den seneste forsvarshvidbog fra januar 2017 annoncerer blandt andet Kinas ønske om at udbygge det internationale samarbejde om anti-terroroperationer i en FN kontekst. Det understreger ønsket om at diskutere forudsætningerne for at udbygge samarbejdet med Kinas internationale partnere på forsvarsområdet, herunder Forsvaret i Danmark. 

Konferencen finder sted på Svanemøllens Kaserne, Auditorium 118, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø. Bemærk, at konferencen foregår på engelsk og omfatter frokost (sandwich og vand) i forhallen til Auditorium 118. Der er for Forsvarets personel også mulighed for at deltage via VTC. For at benytte denne mulighed kontaktes Ann-Dorthe Allentoft, pd-a04@fak.dk.

Yderligere program og tilmelding til konferencen