[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiets kommunikationssektion søger en praktikant i perioden februar 2018 til juni 2018.

Du vil primært have fokus på webformidling om vores forskning og uddannelser til målgrupper i Forsvaret, potentielle studerende på universiteterne og forskningsinstitutioner i ind- og udland. Du vil indgå i redigeringen af vores hjemmeside og intranet og i produktion af bl.a. webnyheder, vores interne nyhedsbrev og til SoMe. Der vil også blive mulighed for længere reportager og forskningsartikler, samt podcast og videoproduktion.

Du vil indgå i kommunikationssektionen, der er en lille afdeling, der har travlt med alt fra journalistiske produktioner, over web og SoMe til kommunikationsrådgivning. Vi hjælper hinanden, der hvor det er nødvendigt, og holder et højt serviceniveau over for resten af organisationen. 
 
Om dig

Du kan dit kommunikative håndværk.
Du kan skrive på både dansk og engelsk.
Du er ferm til webredigering – gerne kendskab til Sharepoint og HTML.
Du arbejder hurtigt, og kan håndtere pressede situationer.
Du er en habil bruger af SoMe og har evt. kendskab til professionel brug af Instagram, LinkedIn, Facebook og Twitter.
Og så har du gode opsøgende egenskaber, nysgerrighed, og er en god kollega, der hjælper, hvor der er behov. 

Om Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution. Vi forsker, formidler og uddanner officerer inden for militære operationer og strategi, sikkerheds- og forsvarspolitik, militær ledelse og militærhistorie. Vi er ca. 270 militære og civile medarbejdere, som alle arbejder for at skabe nogle af de bedste officerer i NATO. 

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Lisa Lorentzen på lilo@fak.dk.

Motiveret ansøgning inklusiv CV fremsendes til lilo@fak.dk. Ansøgningsfristen er søndag den 29. oktober 2017 klokken 12.00, samtaler afholdes løbende.