[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Jeppe modtog hæderstegnet for sin utrættelige og markante indsats som major af reserven i Flyvevåbenet. Forsvarsakademiet ønsker tillykke og er glade for at Jeppes markante engagement også kommer FAK studerende til gavn. 

Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

Hæderstegnet fremtræder som et sværd, på hvis klinge en officersringkrave, model 1767, med “det danske våben”, som det er udformet og gengivet i værnsmærket, hviler. Sværd og ringkrave er omgivet af en krans af egeløv.

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er udsprunget af Reserveofficersforeningen i Danmark, ROID, og uddeler fortsat Hæderstegnet til personer der har gjort en særlig indsats for Reserven som helhed og HPRD i særdeleshed.