[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du styrke dine faglige kompetencer og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Institut for Strategi (IFS) på Forsvarsakademiet!

IFS er en forsknings- og undervisningsenhed under Forsvarsakademiet i København, og IFS fokuserer på Danmarks militærstrategiske vilkår og handlemuligheder. Instituttet er med til at uddanne Forsvarets officerer og udfører forskning inden for bl.a. sikkerhedspolitik, konflikttyper- og analyser, strategiprocesser, strategisk kultur, specialoperationer, hybridkrig mm.

Som praktikant hos IFS indgår du i en hverdag med både civile og militærfaglige kollegaer. IFS søger kandidater som er initiativrige, opsøgende og som har lyst til at indgå i forskningsprojekter.

Specifikke opgaver i efteråret 2017:
- litteraturindhentning og bidrag til et komparativt studie af ikke-vestlige oprørsstrategier,
- støtte læringsaktiviteter inden for fagområde strategi på Forsvarets Diplomuddannelse for officerer i Hæren,
- forskningsassistentstøtte til projekt om strategisk anvendelse af specialoperationer,
- støtte til ph.d. projekter.

Vi tilbyder:
• Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
• Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
• Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
• Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
• Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
• Egen arbejdsplads med adgang til forsvarets bibliotek.
• Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde. 

Vi ønsker ansøgere, der:
• Er interesserede i sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende.
• Er kandidatstuderende på en samfundsfaglig uddannelse.
• Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer. 

Yderligere information og ansøgning:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jan Werner Mathiasen på mail:IFS-06@fak.dk eller ved at besøge vores hjemmeside på www.fak.dk under Institut for Strategi.
Ansøgningsfrist: 31.maj 2017
Send din ansøgning, CV og karakterudskrift pr. e-mail til jama@fak.dk.