[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du styrke dine faglige kompetencer og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd?


Så skal du søge en praktikplads på Institut for Strategi (IFS) på Forsvarsakademiet!

IFS er en forsknings- og undervisningsenhed under Forsvarsakademiet i København, der fokuserer på Danmarks militærstrategiske vilkår og handlemuligheder. Instituttet er med til at uddanne Forsvarets officerer og udfører forskning inden for bl.a. sikkerhedspolitik, konflikttyper- og analyser, strategiprocesser, strategisk kultur, specialoperationer, hybridkrig mm.

Som praktikant hos IFS indgår du i en hverdag med både civile og militærfaglige kollegaer. IFS søger studerende som er initiativrige, opsøgende og har lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter.

Det er muligt at arbejde inden for disse området/projekter i foråret 2018:

 • Støtte til ph.d. projekt omkring hybrid krigsførelse.
 • Støtte til ph.d. projekt omkring kurdisk transnational aktivisme.
 • Atompolitik, diplomati, maritim-strategi og interstatslige konflikter.
 • Våbenkapløbet i cyberspace og betydning for stabiliteten i det international samfund.
 • Stabiliseringsprocesser i Pakistan/Afghanistan & strategisk anvendelse af teknologi.
 • Konflikten i det Sydkinesiske hav med et folkeretsligt og sikkerhedspolitisk perspektiv.
 • Støtte til projekter inden for specieloperationsstyrker.
 • Støtte til tvær-institutionelt samarbejde vedrørende Danmarks cyberstrategi.

 

Vi tilbyder:

 • Et inspirerende forsvars- og sikkerhedspolitisk miljø, hvor militære og civile fagkundskaber samarbejder.
 • Mulighed for at deltage i kompetenceopbyggende og fagligt relevante konferencer, møder og seminarer.
 • Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
 • Tilknytning til et eller flere af instituttets forskningsprojekter med mulighed for eget delprojekt.
 • Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
 • Mulighed for bidrag til undervisning og udarbejdelse af policy brief/konference rapport.
 • Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Vi ønsker ansøgere der:

 • Er interesserede i sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende.
 • Er studerende på en kandidatniveau inden for relevant emnefelt.
 • Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs.

Opholdets varighed
Vi er fleksible omkring opholdets varighed, der dog typisk ligger på fire til seks måneder. Arbejdstiden kan justeres efter behov og der vil også være plads til, at du kan skrive et projekt, opgave eller lignende produkt til dit universitet med støtte og vejledning fra instituttets ansatte samt adgang til Forsvarsbiblioteket.

Kontakt og ansøgning
For mere information om Forsvarsakademiet, se www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte souschef for Institut for Strategi (IFS) Johannes Riber Nordby på e-mail ifs-02@fak.dk eller tlf.nr. +45 4132 2882

Motiveret ansøgning inklusiv CV sendes til Johannes Riber Nordby på e-mail ifs-02@fak.dk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 15. november kl. 12.00.