[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiets Pædagogiske Udviklingscenter søger en praktikant eller praksisstuderende til forårssemesteret (1. februar 2018 – 30. juni 2018).

Ønsker du at arbejde med organisations-, kompetence- og uddannelsesudvikling efter dit studie, så er en praktikplads ved FPUC en oplagt mulighed for at afprøve dine kompetencer.

FPUC er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København. FPUC’s opgave er at understøtte Forsvarsakademiets vision om at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO gennem en uddannelsesfaglig udvikling og kvalitetssikring, hvor:

  • FPUC skaber rammerne for systematisk og organisatorisk forankret uddannelsesfaglig og pædagogisk udvikling
  • FPUC støtter chefer, ledere og medarbejdere i at kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning
  • FPUC fungerer som sparringspartner, facilitator og rådgiver for chefer, ledere og medarbejdere.

I praktik/praksisperioden vil du primært blive tilknyttet leder af FPUC Anne-Marie Sikker Sørensen, men du vil også indgå som en del af FPUC’s faste team. Udover at arbejde i team giver Forsvarsakademiets tværprofessionelle arbejdsmiljø dig også rig mulighed for sparring med militære og civile ansatte og dermed et indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk uddannelse og forskning udføres i praksis.

Om dig og dine opgaver
Vi søger en praktikant/praksisstuderende, som både kan bidrage positivt til vores igangværende projekter og samtidig udvikle, planlægge og udføre selvstændige undersøgelser alt efter studieretning.

Overordnet kommer du til at 
- blive en aktiv deltager i FPUC’s pædagogiske udviklingsarbejde
- bidrage med viden og kompetencer fra egen uddannelse og tidligere erhvervserfaring
- varetage ledelsesbetjening, bl.a. gennem mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
- udvikle materialer herunder skabeloner, præsentationer og vejledninger til intern og ekstern brug
- udvikle og evt. gennemføre kortere kurser og/eller præsentationer.
- varetage diverse ad. hoc. opgaver

Inden praktikkens/praksisforløbets opstart udarbejder vi i fællesskab en aftale, hvor vi tilpasser dine arbejdsopgaver ud fra dine specifikke kompetencer. I forlængelse heraf opfordres du til aktivt at bruge din tid i FPUC til specialisering inden for dit uddannelsesområde via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet). Praktikken/praksisforløbet er desuden en oplagt mulighed for at blive inspireret til et specialeemne af de mange eksperter og fagområder, der er at finde omkring dig.

Det er vigtigt for os, din praktik/praksisperiode bliver en god og lærerig oplevelse. Vi vil derfor løbende gennem perioden tilbyde samtaler, hvor vi kan sparre omkring projekter og justere aftalen ved behov.

Krav
Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, initiativ, evnen til at skifte mellem opgaver og fagområder samt gode formidlingskompetencer.

Arbejdstid
Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen for praktikanter og ca. 25 timer for praksisstuderende, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken/praksisforløbet er ulønnet.

Kontakt

For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet og Forsvarsakademiets Pædagogiske Udviklingscenter er du velkommen til at kontakte leder af Forsvarsakademiets Pædagogiske Udviklingscenter Anne-Marie Sikker Sørensen på anso@fak.dk, tlf.: 4171 0496.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til anso@fak.dk. Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. oktober klokken 1200 og samtaler forventes gennemført i uge 46.