[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dekanatet på Forsvarsakademiet søger en praktikant til forårssemesteret (1. februar 2018 – 30. juni 2018).

Hvis du vil arbejde som fuldmægtig eller projektforsker efter dit studie, så er en praktikplads ved dekanatet en oplagt mulighed for at afprøve dine kompetencer og fremtidsmuligheder. I praktikperioden vil du primært blive tilknyttet Major Michael Jedig Jensen. Du vil få rig mulighed for at prøve kræfter med alsidige opgaver, man vil møde i en unik offentlig organisation som Forsvaret. En af de allerede fastlagte større opgaver i foråret vil være at bistå i udviklingen og planlægningen af Forsvarsakademiets deltagelse ved Folkemødet på Bornholm.

Praktikpladsen giver rig mulighed for sparing med militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution og et indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk forskning og uddannelse udføres i praksis.

Om dig og dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til: 
- Ledelsesbetjening, bl.a. gennem mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
- Bidrage til udvikling og planlægning af større aktiviteter, herunder en intern temadag og konceptudvikling af arrangementer til Forsvarsakademiets deltagelse i folkemødet på Bornholm.
- Indgå i arbejdet med FAK kvalitetssikrings- og udviklingsstrategi. 
- Kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.
- Bidrage til den daglige sagsbehandling i dekanatet.
- Mulighed for tilkobling til et konkret udviklings- eller forskningsprojekt efter nærmere aftale og anvisning. Dette kan kombineres med praktikrapporten.

Vi tilpasser desuden dine arbejdsopgaver til dine specifikke kompetencer. I forlængelse heraf opfordres du til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, evt. via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet). Praktikken er desuden en oplagt mulighed for at blive inspireret til et specialeemne af de mange eksperter og fagområder, der er at finde omkring dig.

Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, initiativ, evnen til at skifte mellem opgaver og fagområder samt gode formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.

Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken er ulønnet.

Om dekanatet
Dekanatet er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København. Dekanatet rådgiver og støtter chefen for Forsvarsakademiet på det forsknings- og uddannelsesstrategiske område og har bl.a. ansvaret for akkrediteringen af Forsvarets diplom- og masteruddannelse (MMS). Dekanatet er også ansvarligt for flere seminarer og deltagelse i aktiviteter på og uden for FAK.
Vi er et kontor, der består af militære såvel som civile medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer.

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte Major Michael Jedig Jensen på mije@fak.dk, tlf.: +45 728 17 316.
 
Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til mije@fak.dk. Ansøgningsfristen er søndag d. 29. oktober klokken 12.00 og samtaler forventes gennemført i uge 45.