[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dekanatet på Forsvarsakademiet søger en praktikant til efterårssemesteret (1. september 2017 – 31. januar 2018).

Hvis du vil arbejde som fuldmægtig eller projektforsker efter dit studie, så er en praktikplads ved dekanatet en oplagt mulighed for at teste dine kompetencer og fremtidsmuligheder. I praktikperioden vil du primært blive tilknyttet fuldmægtig Mette Kongshave. Du vil via denne tilknytning få rig mulighed at prøve kræfter med de opgaver, en uddannet akademiker vil møde i en unik offentlig organisation som Forsvaret. En af de større opgaver i efteråret vil i den forbindelse være at bistå i udviklingen og planlægningen af en intern temadag for Forsvarsakademiets ansatte. 

Praktikpladsen giver rig mulighed for sparing med de militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution og et dybdegående indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk forskning og uddannelse udføres i praksis.

Om dig og dine opgaver

Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til: 
- Ledelsesbetjening, bl.a. gennem mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
- Bidrage til udvikling og planlægning af større aktiviteter, herunder en intern temadag og konceptudvikling af arrangementer til Forsvarsakademiets deltagelse i folkemødet på Bornholm.
- Understøtte praktikvirke i Forsvaret for eksterne (professions)bachelorstuderende.
- Indgå i arbejdet med FAK kvalitetssikrings- og udviklingsstrategi. 
- Kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.
- Bidrage til den daglige sagsbehandling i dekanatet.
- Mulighed for tilkobling til et konkret udviklings- eller forskningsprojekt efter nærmere anvisning.

Vi tilpasser desuden dine arbejdsopgaver til dine specifikke kompetencer. Derudover opfordres du til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, herunder evt. via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet) samt indhentning af inspiration til et specialeemne blandt de mange eksperter, der er at finde omkring dig.

Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, evne til at skifte mellem opgaver og fagligheder samt gode formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.

Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken er ulønnet.

Om dekanatet

Dekanatet er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København. Dekanatet rådgiver og støtter chefen for Forsvarsakademiet på det forsknings- og uddannelsesstrategiske område og har bl.a. ansvaret for akkrediteringen af Forsvarets diplom- og masteruddannelse (MMS). Dekanatet er også ansvarligt for flere seminarer og deltagelse i aktiviteter på og uden for FAK.
Vi er et kontor, der består af militære såvel som civile medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer.

Kontakt

For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Mette Kongshave på meko@fak.dk, tlf.: 728 17319.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til meko@fak.dk. Ansøgningsfristen er torsdag d. 11. maj klokken 1200 og samtaler forventes afholdt i uge 20.