[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Der stilles klare krav til Forsvarsakademiet som forsknings- og uddannelsesinstitution, og der er stor opmærksomhed på det arbejde, der udføres her.

Forsvarsakademiet har i 2016 brugt ca. 20 årsværk på forskning. I forskningsrapporten fra 2016 kan du læse om, hvad disse årsværk er blevet brugt til og hvordan Forsvarsakademiets forskning skaber værdi for Forsvaret og samfundet.

Du kan her læse om vores konstante fokus på ambitiøs praksisnær forskning af høj kvalitet, hvordan vi stræber mod gennemsigtighed i forskningen, og hvordan vi ikke har været bange for at udfordre eksisterende viden.

Forsvarsakademiet gennemgår i disse år en udvikling mod et styrket forsknings- og uddannelsesmiljø. Resultaterne fra 2016, hvor der blandt andet ses en øget produktion af relevante videnskabelige publikationer, viser, at vi er på rette vej.

Læs meget mere om vores forskning og udvikling i Forskningsrapporten 2016