[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Udgangspunkt for debatten er, at dansk udenrigs- og forsvarspolitik står overfor en række afgørende strategiske valg i de kommende år. Der udarbejdes et nyt forsvarsforlig i løbet af 2017, og samtidig arbejdes der på en sikkerheds- og udenrigspolitisk strategi.

I en tid, hvor vante forestillinger, strukturerer og alliancer er under hastig udvikling, må Danmark forholde sig til nye trusler og muligheder på den udenrigspolitiske scene. Som handels- og søfartsnation afhænger vores velstand og sikkerhed af evnen til at navigere disse usikre udenrigspolitiske farvande.

Debatten finder sted hos Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K.

Registrer dig her

Fredag den 9. juni 2017 kl. 08.40 – 13.30

Ordstyrer: Journalist Martin Breum

Program

Kl. 08.40 - 09.00: Kaffe og vand

Kl. 09.00 - 09.10: Velkomst
Direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab, Charlotte Flindt Pedersen

- Trusler og muligheder for dansk forsvarspolitik -

Kl. 09.10 - 09.30: ’Det maritime trusselsbillede’
Jens Ringsmose, ph.d. og chef for Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet

Kl. 09.30 - 09.50: ’Hvordan navigerer rederierne gennem usikre farvande?’
Lene Stampe Sørensen, Head of Compliance & Security og CSO i Rederiet Torm

Kl. 09.50 - 10.10: ’Maritim sikkerhed i et dansk perspektiv’
Nils Christian Wang, kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet

Kl. 10.10 - 10.30: Perspektivering og debat
Bo Lidegaard, historiker, dr.phil. og udenrigspolitisk ekspert

Kl. 10.30 - 10.45 Q&A

Kl. 10.45 - 11.00 Kaffe

- Hvilken vej for Udenrigstjenesten og dansk udenrigspolitik? -

Kl. 11.00 - 11.15: ’Rederierne og udenrigsministeriet er vokset op sammen’
Martin Jes Iversen, lektor på CBS og forfatter af bogen ” ØK – den store plan for Danmark og Verden”

Kl. 11.15 - 11.35: ’Skibsfartens udenrigspolitiske udfordringer’
Anne H. Steffensen, administrerende direktør for Danske Rederier

Kl. 11.35 - 11.55: ’Vejen frem for EU’s frihandelsaftaler’
Arne Grevesen, næstformand i LO

Kl. 11.55 - 12.15: Perspektivering og debat
Ulrik Vestergaard Knudsen, departementschef i udenrigsministeriet

Kl. 12.15 - 12.30 Q&A

Kl. 12.30 - 12.45: Konkluderende bemærkninger
Anne H. Steffensen, administrerende direktør for Danske Rederier

Kl. 12.45 - 13.30 Frokost

Konferencen er støttet af Den Danske Maritime Fond