[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den værnsfælles videregående efterretningsuddannelse forbereder dig til at kunne deltage i værnsfælles efterretningsmæssige processer på det operative niveau. Kurset er målrettet studerende på MMS, erfarne efterretningsofficerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Kurset giver dig bl.a. kompetencerne til at selvstændigt kunne vurdere behovet for, og bidrage til udviklingen af fremtidens militære efterretningsdoktriner, -teknologier og -organisationer. Du vil også kunne give efterretningsmæssig rådgivning af beslutningstagere og chefer på det operative niveau og herunder påtage dig et professionelt ansvar.

Undervisningen på den værnsfælles videregående efterretninguddannelse veksler mellem plenumforelæsninger og diskussions-og gruppearbejde. Nogle af disse vil foregå som tilstedeværelsesundervisning – nogle som distance undervisning (blended learning), og dele af plenumforelæsningerne gennemføres på engelsk. Under uddannelsen forventer forventes det at du er  aktiv og engageret og bidrager med erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

Læs mere om uddannelsen og ansøg her