[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Modulet har til formål, som en del af den overordnede master i militære studier, at give den studerende den viden, de færdigheder og kompetencer, som skal til for at kunne virke i et myndighedsfælles efterretningsmiljø inden for specialet all-source.

Optagelseskrav
Adgang til et FLEX modul på Masteruddannelsen i militære studier er betinget af, at ansøgeren har bestået mindst en af følgende adgangsgivende uddannelser:

  • Den militære diplomuddannelse
  • En relevant bacheloruddannelse
  • En relevant professionsbacheloruddannelse (herunder politiuddannelsen)
  • En relevant mellemlang videregående uddannelse
  • En relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb
  • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Det forventes, at personel underlagt Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) har gennemført følgende uddannelser:

  • Grundlæggende Værnsfælles Efterretningskursus.
  • Værnsspecifik Grundlæggende Efterretningsuddannelse.

Yderligere forventes det, at den studerende sidder i (eller skal besætte) en efterretningsstilling og har minimum 1-2 års erfaring i en sådan stilling.

Læs mere om modulet og optagelseskravene.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist d. 27. oktober 2017

Ansøgning
Se yderligere information samt link til ansøgning