[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Om Master i Militære Studier
Master i Militære Studier er en akkrediteret masteruddannelse med en belastning på 60 ECTS (European Credit Transfer System), der er normeret til ca. tre års varighed. Uddannelsen er et deltidsstudie og baseret på tre konstituerende søjler: Militær Ledelse og Styring, Militær Strategi og Militære Operationer.

Master i Militære Studier forbereder de studerende på at varetage stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau. Master i Militære Studier lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig således til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske samt det internationale samfund.

Om Operations- og Føringsuddannelsen
Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer.

Operations- og Føringsuddannelsen tages normalt forud for og i sammenhæng med en optagelse på Master i Militære Studier eller som enkeltmodulsstuderende. Ved ansøgning om optagelse på Master i Militære Studier tilkendegiver ansøgeren, om han/hun ligeledes ønsker at gennemføre Operations- og Føringsuddannelsen.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelse kan kun søges af officerer i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Dog kan alle, uanset værn, der er optaget på Master i Militære Studier søge om optagelse på Flex-modulet Component Campaign Planning. Dette forudsætter dog, at man forud herfor har bestået Basic og et Advanced modul i søjlen Militære Operationer.

Ansøgningsfristen er søndag d. 19. november 2017.

Læs mere om uddannelserne, krav, vilkår og ansøgningsproces her.