[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du styrke dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, Forsvarsakademiet, hvor forskning, undervisning og handlingsorienterede opgaver går hånd i hånd? Så søg en praktikplads på Institut for Militærhistorie og Krigsteori (IMK)!

IMK er en forsknings- og undervisningsenhed for militærhistorie og krigsteori under Forsvarsakademiet i København. Instituttet deltager i uddannelse af Forsvarets officerer og udfører forskning inden for en bred vifte af emner.

Undervisningen og forskningen i foråret 2017 kommer blandt andet til at omfatte militær doktrinudvikling, strategi og krigsteori. Vi har også en række seminarer og konferencer på bedding. Vores faglige tilgang spænder bredt fra krigsteoretikere som Clausewitz og Corbett over konstruktivistisk teori, hverdags- og socialhistorie til strategi- og udenrigspolitik samt operationshistorie. Vi arbejder tværfagligt og er en arbejdsplads som både rummer både militært uddannede officerer, historikere og samfundsfagsforskere. 

Vi tilbyder:

• Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
• Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
• Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
• Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt
• Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
• Egen arbejdsplads med adgang til Forsvarets bibliotek.
• Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde 

Vi ønsker ansøgere, der:

• Er interesserede i militærhistorie og krigsteorier.
• Har gennemført mindst tre år af deres uddannelsesforløb på en relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
• Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutchef, Ph.d. Niels Bo Poulsen på telefon 41 32 98 70 eller major Claudia Læssøe på telefon 25 37 49 71 eller  ved at besøge vores hjemmeside på www.fak.dk under Institut for Militærhistorie og Krigsteori.

Ansøgningsfrist: torsdag den 24. november 2016. 

Send din ansøgning pr. e-mail til imk-ch@fak.dk. Udover en kort beskrivelse af dig selv og dine interesser inden for historie skal ansøgningen indeholde et CV og en karakterudskrift fra dit studie.