[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Master i Militære Studier uddanner officerer til stillinger på højeste ledelsesniveau. Den studerende får på uddannelsen videreudviklet sin evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) giver officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer. Kurset er et tilvalg i forhold til Master i Militære Studier.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelsen består af et videreuddannelseskursus, Advanced Land Operations, der udbydes uden for rammen af masteruddannelsen, og et Flex-modul, Joint Campaign Planning, i rammen af Master i Militære Studier. Samlet kan uddannelsen kun søges af officerer i Hæren eller Hærhjemmeværnet.

Ansøgning sker via www.job-i forsvaret.dk eller via link påwww.fak.dk fra den 7. oktober.

Ansøgningsfrist er den 25. november 2016.

Læs mere om Master i Militære Studier her www.fak.dk/MMS

Læs mere om Operations- og Føringsuddannelsen her www.fak.dk/uddannelse/mms/Pages/Operations-ogF%C3%B8ringsuddannelsen.aspx