[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

På få år er den vestlige – og danske – debat om, hvad det er for et Rusland, vi er naboer til og hvor det udvikler sig hen, ændret markant. Væk fra overfladen er de, som i debatten forholdt sig så optimistisk til globaliseringens og markedsøkonomiens evne til at omforme et land som Rusland så meget, at det på sigt kunne blive integreret i Vesten, ja ligefrem blive medlem af EU eller NATO – som for eksempel Charles Kupchan, viceudenrigsminister med ansvar for Europa under præsident Clinton.

I stedet er medierne fyldt af kritiske eller stærkt kritiske røster over Ruslands fremfærd i verden. En del af indlæggene minder om holdningen hos en mand som USA’s tidligere udenrigsminister, realisten Henry Kissinger. Kissinger mener således – og mente i god tid før den russiske intervention i Georgien og Ukraine – at tiden efter Murens fald blot er at betragte som en pause i, ikke en ændring af, international politiks sande tilstand: endeløs konkurrence mellem stater og folk, bundet som den er i menneskets natur. Unipolariteten – med USA som eneste tilbageværende supermagt – var blot en kortvarig tilstand. I stedet bevæger vi os igen mod den traditionelle magtbalance mellem stormagterne i et multipolært system, som vi kender det fra tiden før Den Kolde Krig. Og i dette system vil Rusland atter kræve sin plads.
Til at diskutere hvad det indebærer, har vi inviteret en række gæster:


Program


10.35 – 10.45 Velkomst
Major Kim Broberg, Chef (fg.) for Hærens Officersskole


10.45 – 10.55 Dagens program
Lektor Dorthe Nyemann, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet


11.00 – 11.20 Putin-styret. Hvordan fungerer det, hvad vil det?
Udenrigsredaktør, journalist Anna Libak, Berlingske Tidende


11.20 – 11.45 Ruslands forsvar: Udvikling i kapabiliteter og doktrin
Lektor Claus Mathiesen, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet


11.45 – 12.30 Frokost (no host)


12.30 – 12.55 Rusland mellem Syrien og Arktis: Samarbejde eller konfrontation?
Ph.D., Adjunkt, Jørgen Staun, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet


12.55 – 13.30 Ruslands position i det internationale system
Ph.D, Professor, Anders Wivel, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 


13.30 – 13.45 Pause


13.45 – 14.45
 Paneldebat og spørgsmål fra salen (Chair: Dorthe Nyemann)
  

Tilmelding sker hos Dorthe Nyemann, IFS, på ifs-18@fak.dk.

Tema-arrangementet finder sted d. 21. november i Riddersalen på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg C.