[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Mellemøsten i dag er præget af hårde magtkampe. Mange af dem er brudt ud i militære styrkeprøver, der går hårdt ud over civilbefolkningerne. Det betyder også, at de omgivende lande mærker mellemøstlig politik meget direkte som udfordringer til deres egen sikkerhed, økonomi og velfærdssystemer. Forholdet mellem militære og civile kræfter i Mellemøsten på forskellige niveauer er derfor blevet et presserende emne, også for Danmark.

I forhold til andre regioner i verden har mellemøstligt militær spillet en stor rolle i den måde, hvorpå de centrale politiske magthavere har opretholdt deres position. Det betyder også, at ’militære løsninger’ ofte ligger lige for, når magthavere udfordres af demokratiske eller islamistiske kræfter. Samtidig har der været interventioner fra udenlandske kræfter i lande som Afghanistan, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Syrien og Yemen. Endelig har forskellige terrorgrupper som Islamisk Stat og Al Qaida opereret på tværs af landene.

Tilsammen giver disse udfordringer et billede af en region, hvor store spørgsmål rejses: Hvordan skal man forholde sig udefra for at dæmpe konflikterne, for at milde luften for de berørte civilbefolkninger og for at modvirke fremtidige konflikters udbrud i vold. Dette seminar belyser disse udfordringer i forskellige dimensioner, hvor forholdet mellem soldater og civile i Mellemøsten i alle dimensioner står i centrum.

Seminaret er organiseret af COMER (Copenhagen Middle East research), der er et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Institut for Statskundskab/Københavns Universitet.

Program (tentativt)

Indledning ved Lektor Birthe Hansen (Københavns Universitet)

Professor Søren Schmidt (Aalborg Universitet), CMR og forklaringer på konflikter under reformpolitik i Mellemøsten.

Ph.d. Lars Haugom (Forsvarshøgskolen, Norge), Tyrkiets militær i aktuel politik.

Major Thomas Galasz Nielsen (Forsvarsakademiet): Bridging the Gap: CMR i Irak. 

Oberstløjtnant Lars Cramer-Larsen (Forsvarsakademiet og NATO): Post-konflikthåndtering og CMR i Syrien.

Endeligt program vil blive udsendt ca. 14 dage før seminaret til de tilmeldte.


Tilmelding skal ske på www.danishdefence.dk/CMR. Da der er begrænsede pladser sker tilmelding efter først til mølle-princippet.

For yderligere spørgsmål kontakt: David Vestenskov, de-un01@fak.dk