[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Som praktikant i Center for Værnsfælles Operationer kommer du til at indgå i et center med en bred vifte af opgaver, både indenfor forskning, doktrinudvikling samt undervisning på Forsvarsakademiets Master i Militære Studier.

Centrets arbejdsområder i foråret 2017 inkluderer koncepter for joint warfare, operative planlægningskoncepter, cyberspace operationer, efterretningstjeneste, strategisk kommunikation, civile-militære relationer og center of gravity konceptet.

Praktikanterne vil primært være tilknyttet Major Jacob Barfoed (Ph.d.) og hans igangværende forskningsprojekt omhandlende danske civil-militære relationer. Forskningsarbejdet vil indebære litteratursøgning, transskribering samt arkivarbejde.   
Udover forskningsarbejdet vil praktikanterne ligeledes få mulighed for at blive tilknyttet et af de kurser, som centeret udbyder i forårssemesteret. Praktikanterne skal i den forbindelse både yde praktisk støtte, og får også mulighed for at følge undervisningen, hvilket giver stor indsigt i et af centerets unikke fagområder. I den forbindelse vil der være mulighed for at udarbejde en videnskabelig artikel med henblik på publicering i et militært tidsskrift.

Vi forventer at du er:

  • I gang med kandidatoverbygningen i Statskundskab eller International Sikkerhed og Folkeret
  • Analytisk og metodisk stærk
  • Har interesse for sikkerheds- og forsvarspolitik samt for Forsvaret generelt
  • Er i stand til at indgå i et uformelt arbejdsmiljø, med både civile og militære akademikere og analytikere.

Praktikopholdet vil være på fuldtid med start primo februar, med mulighed for start allerede januar 2017. Praktikopholdet afsluttes ultimo juni, 2017.

Læs mere om Institut for Militære Operationer her


For spørgsmål vedr. praktikopholdet, kontakt major Jacob Barfoed på 4196 2924 eller nedenstående e-mail.
Interesserede skal sende en begrundet ansøgning senest 05. januar 2017 til imo-03@fak.dk