[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dekanatet på Forsvarsakademiet søger en praktikant til forårssemesteret (1. februar 2017 – 30. juni 2017).

 
Hvis du vil arbejde som fuldmægtig, projektforsker eller evt. forfølge ph.d.-vejen efter dit studie, så er en praktikplads ved dekanatet en oplagt mulighed for at teste dine kompetencer og fremtidsmuligheder. I praktikperioden vil du primært blive tilknyttet projektforsker David Vestenskov, som beskæftiger sig med stabiliserings- og udviklingsprojekter i Pakistan og Afghanistan. Du vil via denne tilknytning få rig mulighed for at dyrke dine forskningsinteresser og videreudvikle dine kompetencer i mødet med praksis. I dekanatet får du mulighed for at prøve kræfter med de opgaver, en uddannet akademiker vil møde i det offentlige. En af de større opgaver i foråret vil i den forbindelse være at bistå fuldmægtig Mette Kongshave i udviklingen og planlægningen af Forsvarsakademiets deltagelse i folkemødet på Bornholm.   

 
Praktikpladsen giver rig mulighed for en unik sparing med de militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution og et dybdegående indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk forskning i praksis udføres.
 

Om dig og dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til:

  • Koordination og udvikling af nationale og internationale projekter og konferencer.
  • Udvikling og implementering af projekter omhandlende den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien og Mellemøsten.
  • Ledelsesbetjening, bl.a. gennem mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
  • Udvikling, planlægning og afvikling af FAK deltagelse i Folkemødet på Bornholm.
  • Assistance i forhold til redaktionelt arbejde og researchopgaver.
  • Kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.
  • Pressetjeneste: researchopgaver med korte deadlines

 
Du opfordres til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, herunder evt. via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet) samt indhentning af inspiration til et specialeemne blandt de mange eksperter, der er at finde omkring dig.

 
Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, evne til at skifte mellem opgaver og fagligheder samt gode formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.

 
Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken er ulønnet.

 
Om dekanatet
Dekanatet er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København. Dekanatet rådgiver og støtter chefen for Forsvarsakademiet på det forsknings- og uddannelsesstrategiske område og har bl.a. ansvaret for akkrediteringen af Forsvarets diplom- og masteruddannelse (MMS). Dekanatet er også ansvarligt for flere seminarer og deltagelse i aktiviteter på og uden for FAK.
Vi er et mindre kontor, der består af militære såvel som civile medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer.
 

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Mette Kongshave på de-07@fak.dk, tlf.: 728 17319 eller projektforsker David Vestenskov på de-un03@fak.dk, tlf.: 728 17318.  
  
Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til de-07@fak.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 17. november 2016 klokken 1200 og samtaler forventes afholdt i uge 47 eller 48.