[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den 27. Januar 2016 forsvarer Major ved Forsvarsakademiet, Jacob Barfoed, sin ph.d.-afhandling, der er udarbejdet i samarbejde med Center for War Studies, Syddansk Universitet:

Ph.d.-afhandlingen tager udgangspunkt i USA’s krige i de sidste 25 år - en periode, hvor USA har haft en enestående magtfuld position i international politik. Perioden viser, at USA gentagne gange har vist forbløffende evne til at vinde den militære kampagne, men samtidig har haft svært ved at sikre en stabil efterfølgende fred.

Afhandlingen præsenterer en klassisk strategisk model for politisk-militær integration i grand strategi. Denne model bygger på og uddyber den ulige dialogmodel for civile-militære relationer. Modellens centrale element - den ulige dialog - er en tæt, løbende dialog mellem præsidenten og hans civile og militære rådgivere. Afhandlingen bruger derefter modellen til at undersøge Golfkrigen 1990-1991 som en kritisk case.

Samlet set understøtter casestudiet modellen; det konstaterer, at når præsident H.W. Bush og hans rådgivere fulgte modellens anvisninger, bidrog det til integration i grand strategien, mens når de afveg, bidrog det til disintegration. Derfor anbefaler afhandlingen brug af den ulige dialog, som en måde for USA at opnå en højere grad af integration i sin grand strategi i fremtidige krige. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig.