[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I perioden november 2016 til maj 2017 gennemføres et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb som er skræddersyet undervisere på FAK. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres af University College Copenhagen (UCC) og er målrettet FAK behov og knyttet til bl.a. FAK pædagogiske ramme.

Forløbet gennemføres som blended learning og har et omfang på 7 ECTS. Der er mulighed for i forlængelse af forløbet at supplere med et andet skræddersyet modul på 3 ECTS, hvorved man ved bestået eksamen får papir på modulet Didaktik og læreprocesser fra den pædagogiske diplomuddannelse.

Uddybende information kan findes i den vedhæftede fil. Tilmelding foregår ved fremsendelse af tilmeldingsblanketten til FAK-DE-03@mil.dk senest den 22. august 2016.