[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

'Project Avatar' tager udgangspunkt i den efterretningsdisciplin, der kaldes Open Source Intelligence og indebærer al den information, som ligger frit tilgængeligt i åbne kilder. Med udbredelsen af sociale medier åbners der op for helt nye typer af informationskilder. Spørgsmålet er; hvor nyttig er den information, der bliver lagt ud?

Hvordan kan man metodisk organisere sin søgning i den enorme informationsmængde? Og hvorledes kan Open Source Intelligence bedst støtte de andre former of efterretningsdiscipliner?

Alle disse spørgsmål bliver metodisk behandlet i dette forskningsprojekt fra Forsvarsakademiet. Rapporten er et led i en større arbejdsgruppe i NATO og lå til grund for FAK’s OSINT seminar d. 19 april 2016.

Du kan finde og læse det nye Research Paper om Project Avatar her